Guia pràctica / Informació útil sobre Barcelona / Idioma

Idioma

Catalunya té idioma propi: el català. La majoria de les persones que viuen a Barcelona parlen el català i el castellà, que també és idioma oficial. El nom dels carrers i la majoria d'indicacions de transports les trobareu en català.

La majoria dels restaurants, sobretot al centre, disposen de menús en diversos idiomes. Moltes persones de Barcelona entenen també l'anglès i el francès, i poden orientar el turista quan els demana informació.

Mostrem la traducció d'algunes de les expressions més habituals del català al castellà, anglès i francès, que poden ajudar el foraster a moure's per la ciutat. Consulta el vocabulari [Pdf]

També us pot interessar